• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده معروف

MINA

عضو انجمن

هم خانواده معروف چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه معروف ؟
واژه های هم خانواده « معروف » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 • معترف
 • اعتراف
 • عرف
 • عرفی
 • اعرف
 • معرف
 • تعارف
 • تعرفه
 • تعریف
 • عارف
 • عارفه

مترادف واژه معروف: اسمی، بنام، خنیده نام، خوش نام، زبانزد، سرشناس، شناخته، شهره، شهیر، مشهور، نام آور، نامدار، نامور، نامی، نیکی، حسنه، دانسته ، منکر

متضاد واژه معروف: گمنام

harly

تازه وارد
 • معترف
 • اعتراف
 • عرف
 • عرفی
 • اعرف
 • معرف
 • تعارف
 • تعرفه
 • تعریف
 • عارف
 • عارفه

مترادف واژه معروف: اسمی، بنام، خنیده نام، خوش نام، زبانزد، سرشناس، شناخته، شهره، شهیر، مشهور، نام آور، نامدار، نامور، نامی، نیکی، حسنه، دانسته ، منکر

متضاد واژه معروف: گمنام

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا