هم خانواده قلدر چیست ?

بشارتی

تازه وارد
تمامی هم خانواده های واژه قلدر ؟
واژه های هم خانواده « قلدر » چیستند ؟
 
پاسخ درست
قلدر واژه عربی نیست که هم خانواده داشته باشد شاید حالت های مختلف این واژه را به جای هم خانواده بتوان نام برد:
  1. قلدری
  2. قلدرانه
  3. قلدرمآب
  4. قلدرمآبی
  5. قلدرمآبانه

bozorgmehr

عضو انجمن
قلدر واژه عربی نیست که هم خانواده داشته باشد شاید حالت های مختلف این واژه را به جای هم خانواده بتوان نام برد:
  1. قلدری
  2. قلدرانه
  3. قلدرمآب
  4. قلدرمآبی
  5. قلدرمآبانه
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا