هم خانواده جاذبه

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده جاذبه چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه جاذبه ؟
واژه های هم خانواده « جاذبه » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. جذب
  2. جذاب
  3. جاذب
  4. مجذوب
  5. انجذب
  6. مجذوبات

مترادف جاذبه: جذب، جذبه، جلب، گیرایی، کشش، ملاحت

متضاد جاذبه: دافعه

برابر پارسی: کشش، ربایش، گرانش🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا