• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

جذاب

  1. N

    هم خانواده جاذبه

    هم خانواده جاذبه چیست ? تمامی هم خانواده های واژه جاذبه ؟ واژه های هم خانواده « جاذبه » چیستند ؟
  2. zanyar

    هم خانواده جذاب

    هم خانواده جذاب چیست ? تمامی هم خانواده های واژه جذاب؟ واژه های هم خانواده « جذاب » چیستند ؟

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا