• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده جذاب

zanyar

عضو انجمن

هم خانواده جذاب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه جذاب؟
واژه های هم خانواده « جذاب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. جذب
  2. جاذبه
  3. جاذب
  4. مجذوب
  5. انجذب
  6. مجذوبات

مترادف جذاب: فریبنده، گیرا، تودل برو، دلربا، زیبا، ملیح، خوشایند، دلپذیر، دلکش


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا