• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده فعال

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده فعال چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه فعال ؟
واژه های هم خانواده « فعال » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. فعل
 2. منفعل
 3. مفعول
 4. تفاعل
 5. تفاعیل
 6. انفعال
 7. مفتعل

مترادف فعال: پرکار، ساعی، سخت کوش، کارآمد، کارآ، کاری، کوشا، مجد

متضاد فعال: تن آسا

برابر پارسی: پرکار، پرکنش، پویا، کاری، کُنشگر، کوشا

arsam

عضو انجمن
 1. فعل
 2. منفعل
 3. مفعول
 4. تفاعل
 5. تفاعیل
 6. انفعال
 7. مفتعل

مترادف فعال: پرکار، ساعی، سخت کوش، کارآمد، کارآ، کاری، کوشا، مجد

متضاد فعال: تن آسا

برابر پارسی: پرکار، پرکنش، پویا، کاری، کُنشگر، کوشا

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا