هم خانواده فعال

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده فعال چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه فعال ؟
واژه های هم خانواده « فعال » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. فعل
 2. منفعل
 3. مفعول
 4. تفاعل
 5. تفاعیل
 6. انفعال
 7. مفتعل

مترادف فعال: پرکار، ساعی، سخت کوش، کارآمد، کارآ، کاری، کوشا، مجد

متضاد فعال: تن آسا

برابر پارسی: پرکار، پرکنش، پویا، کاری، کُنشگر، کوشا

arsam

عضو انجمن
 1. فعل
 2. منفعل
 3. مفعول
 4. تفاعل
 5. تفاعیل
 6. انفعال
 7. مفتعل

مترادف فعال: پرکار، ساعی، سخت کوش، کارآمد، کارآ، کاری، کوشا، مجد

متضاد فعال: تن آسا

برابر پارسی: پرکار، پرکنش، پویا، کاری، کُنشگر، کوشا

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا