هم خانواده تدریس

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده تدریس چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه تدریس ؟
واژه های هم خانواده « تدریس » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. درس
 2. مدرس
 3. مدرسه
 4. مدرسان
 5. دَرَاس : بسيار درس خوان.
 6. مِدْرَس : كتابى كه با آن درس دهند

مترادف تدریس: آموزش، تعلم، درس دادن، درس گفتن

متضاد تدریس: تحصیل

برابر پارسی: آموزش دادن، آموختن

arsam

عضو انجمن
 1. درس
 2. مدرس
 3. مدرسه
 4. مدرسان
 5. دَرَاس : بسيار درس خوان.
 6. مِدْرَس : كتابى كه با آن درس دهند

مترادف تدریس: آموزش، تعلم، درس دادن، درس گفتن

متضاد تدریس: تحصیل

برابر پارسی: آموزش دادن، آموختن

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا