• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده عازم

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده عازم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه عازم ؟
واژه های هم خانواده « عازم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
متن اصلیمعنی
عازِم عازِم : ج عَزَمَة و عَازِمُون: آماده و مصمّم؛
«امرٌ عازِمٌ»: كارى كه بر انجام آن تصميم گرفته شده باشد.
عَزِيمَة عَزِيمَة : مص، و- ج عَزَائِم: تصميم راسخ، ورد و افسون،
و در زبان متداول بر دعوت به ميهمانى و جشن اطلاق مى شود؛
«عَزائِمُ اللّهِ»: آنچه كه خداوند بر بندگان واجب نموده است.
عَزْمَة عَزْمَة : ج عَزَمَات: واجب و حق؛
«مالَهُ عَزْمَةٌ»: در آنچه كه تصميم گرفته ثبات ندارد؛
«عَزَمَاتُ اللّهِ»: آنچه كه خدا بر بندگان واجب گردانيده است.
مُعَزَم مُعَزَم : [عزم]: فا، بلند مرتبه، والا مقام.
اعْتَزَمَ اعْتَزَمَ : اعْتِزَاماً [عزم]...

RAFSANJANI

عضو انجمن
متن اصلیمعنی
عازِم عازِم : ج عَزَمَة و عَازِمُون: آماده و مصمّم؛
«امرٌ عازِمٌ»: كارى كه بر انجام آن تصميم گرفته شده باشد.
عَزِيمَة عَزِيمَة : مص، و- ج عَزَائِم: تصميم راسخ، ورد و افسون،
و در زبان متداول بر دعوت به ميهمانى و جشن اطلاق مى شود؛
«عَزائِمُ اللّهِ»: آنچه كه خداوند بر بندگان واجب نموده است.
عَزْمَة عَزْمَة : ج عَزَمَات: واجب و حق؛
«مالَهُ عَزْمَةٌ»: در آنچه كه تصميم گرفته ثبات ندارد؛
«عَزَمَاتُ اللّهِ»: آنچه كه خدا بر بندگان واجب گردانيده است.
مُعَزَم مُعَزَم : [عزم]: فا، بلند مرتبه، والا مقام.
اعْتَزَمَ اعْتَزَمَ : اعْتِزَاماً [عزم] الأمرَ و عليه: تصميم بر آن كار گرفت
الطريقَ: از آن راه گذشت و منحرف نشد
الفرسُ فى عنانِه: اسب بدون اينكه منحرف شود سوار خود را با شتاب برد.
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا