هم خانواده عازم

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده عازم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه عازم ؟
واژه های هم خانواده « عازم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
متن اصلیمعنی
عازِم عازِم : ج عَزَمَة و عَازِمُون: آماده و مصمّم؛
«امرٌ عازِمٌ»: كارى كه بر انجام آن تصميم گرفته شده باشد.
عَزِيمَة عَزِيمَة : مص، و- ج عَزَائِم: تصميم راسخ، ورد و افسون،
و در زبان متداول بر دعوت به ميهمانى و جشن اطلاق مى شود؛
«عَزائِمُ اللّهِ»: آنچه كه خداوند بر بندگان واجب نموده است.
عَزْمَة عَزْمَة : ج عَزَمَات: واجب و حق؛
«مالَهُ عَزْمَةٌ»: در آنچه كه تصميم گرفته ثبات ندارد؛
«عَزَمَاتُ اللّهِ»: آنچه كه خدا بر بندگان واجب گردانيده است.
مُعَزَم مُعَزَم : [عزم]: فا، بلند مرتبه، والا مقام.
اعْتَزَمَ اعْتَزَمَ : اعْتِزَاماً [عزم]...

RAFSANJANI

عضو انجمن
متن اصلیمعنی
عازِم عازِم : ج عَزَمَة و عَازِمُون: آماده و مصمّم؛
«امرٌ عازِمٌ»: كارى كه بر انجام آن تصميم گرفته شده باشد.
عَزِيمَة عَزِيمَة : مص، و- ج عَزَائِم: تصميم راسخ، ورد و افسون،
و در زبان متداول بر دعوت به ميهمانى و جشن اطلاق مى شود؛
«عَزائِمُ اللّهِ»: آنچه كه خداوند بر بندگان واجب نموده است.
عَزْمَة عَزْمَة : ج عَزَمَات: واجب و حق؛
«مالَهُ عَزْمَةٌ»: در آنچه كه تصميم گرفته ثبات ندارد؛
«عَزَمَاتُ اللّهِ»: آنچه كه خدا بر بندگان واجب گردانيده است.
مُعَزَم مُعَزَم : [عزم]: فا، بلند مرتبه، والا مقام.
اعْتَزَمَ اعْتَزَمَ : اعْتِزَاماً [عزم] الأمرَ و عليه: تصميم بر آن كار گرفت
الطريقَ: از آن راه گذشت و منحرف نشد
الفرسُ فى عنانِه: اسب بدون اينكه منحرف شود سوار خود را با شتاب برد.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا