هم خانواده معاصر ?

erfan

عضو انجمن

هم خانواده معاصر چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه معاصر ؟
واژه های هم خانواده « معاصر » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  • عصر
  • اعصار
  • عِصار : زمان
  • عصور : اعصار گذشته
  • متعاصر
  • عصرانه🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا