• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده تنظیم

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده تنظیم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه تنظیم ؟
واژه های هم خانواده « تنظیم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. نظم
 2. منظوم
 3. منظومه
 4. ناظم
 5. منظم
 6. نظام
 7. نظامی

مترادف تنظیم: انتظام، ترتیب، تنسیق، مرتب سازی، نظم، نظم دهی، مرتب کردن، منظم کردن، سروسامان دادن

متضاد تنظیم: نابسامان کردن

برابر پارسی: ساماندهی، آراستن، سامان دادن، به رشته کشیدن

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. نظم
 2. منظوم
 3. منظومه
 4. ناظم
 5. منظم
 6. نظام
 7. نظامی

مترادف تنظیم: انتظام، ترتیب، تنسیق، مرتب سازی، نظم، نظم دهی، مرتب کردن، منظم کردن، سروسامان دادن

متضاد تنظیم: نابسامان کردن

برابر پارسی: ساماندهی، آراستن، سامان دادن، به رشته کشیدن

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا