• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده عقل چیست ?

جمشیدی

عضو انجمن

هم خانواده عقل​

هم خانواده واژه عقل چیست ؟
تمامی هم خانواده های عقل را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • عقل
  • عاقل
  • معقول
  • عقلانی
هم خانواده عقل کلاس ششم:عاقل-معقول
معنی عقل :هوش -خرد- دانش- خِرَد- دانایی- مخ-کله- دها-ذکاوت- معرفت- فهم.

mohammadali

عضو انجمن
  • عقل
  • عاقل
  • معقول
  • عقلانی
هم خانواده عقل کلاس ششم:عاقل-معقول
معنی عقل :هوش -خرد- دانش- خِرَد- دانایی- مخ-کله- دها-ذکاوت- معرفت- فهم.
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا