هم خانواده مستفیض چیست ?

ستاره_قطبی

عضو فعال

هم خانواده مستفیض​

تمامی هم خانواده های واژه مستفیض ؟
واژه های هم خانواده « مستفیض » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  • فیض
  • فیاض
  • استفاض
  • افاض
  • مفاضه
  • مستفاض
  • تفیض🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا