• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده مستفیض چیست ?

ستاره_قطبی

عضو فعال

هم خانواده مستفیض​

تمامی هم خانواده های واژه مستفیض ؟
واژه های هم خانواده « مستفیض » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  • فیض
  • فیاض
  • استفاض
  • افاض
  • مفاضه
  • مستفاض
  • تفیض🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا