هم خانواده مستفیض چیست ?

ستاره_قطبی

عضو فعال

هم خانواده مستفیض​

تمامی هم خانواده های واژه مستفیض ؟
واژه های هم خانواده « مستفیض » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  • فیض
  • فیاض
  • استفاض
  • افاض
  • مفاضه
  • مستفاض
  • تفیض

موضوعات مشابه
نویسنده عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
RAFSANJANI هم خانواده محذور زبان فارسی 1
S هم خانواده قطع زبان فارسی 1
S هم خانواده تدریس زبان فارسی 1
S هم خانواده محبت زبان فارسی 1
S هم خانواده سازش زبان فارسی 1

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا