• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده شادی چیست ?

پاسخ درست
  • شاد
  • شاداب
  • شادباش
  • شادخانه
  • شاددل
  • شادکامي
  • شادمان
  • شادماني
  • شادي


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا