هم خانواده اعم

stabekiove

عضو فعال

هم خانواده اعم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه اعم ؟
واژه های هم خانواده « اعم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. عموم
  2. عمومی
  3. عموما
  4. تعمیم
  5. عام
  6. عم ( گروه بسیار از مردم )
  7. عامیانه
  8. عامی🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا