• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده رحلت

MINA

عضو انجمن

هم خانواده رحلت چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه رحلت ؟
واژه های هم خانواده « رحلت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. راحل
 2. مرحله
 3. رحال
 4. راحله
 5. رحل
 6. مرتحل
 7. رحیل

مترادف رحلت: حرکت، درگذشت، فوت، مردن، مرگ، موت، نزع، وفات، سفر، کوچ، کوچیدن، مهاجرت، نهوض ، توقف، حضر

harly

تازه وارد
 1. راحل
 2. مرحله
 3. رحال
 4. راحله
 5. رحل
 6. مرتحل
 7. رحیل

مترادف رحلت: حرکت، درگذشت، فوت، مردن، مرگ، موت، نزع، وفات، سفر، کوچ، کوچیدن، مهاجرت، نهوض ، توقف، حضر

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا