هم خانواده تحویل چیست ?

فرنود

عضو انجمن

هم خانواده تحویل​

تمامی هم خانواده های واژه « تحویل » را نام ببرید ؟
هم خانواده های تحویل چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. متحوّل
  2. تحوّل
  3. تحویل دار

مترادف تحویل: استرداد، واسپاری، واگذاری، بازدهی، انتقال، تبدیل، تغییر، جابه جایی، سپردن، واسپردن، واگذار کردن

برابر پارسی: واگذاری، واسپاری، واسپردن، بهره برداری


معنی تحویل در فرهنگ معین​

تحویل
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - جابه جا کردن . ۲ - تغییر دادن . ۳ - سپردن کاری یا چیزی به کسی .
معنی تحویل در فرهنگ فارسی عمید

تحویل
۱. برگردانیدن.
۲. انتقال دادن، جابه جا کردن، ازجایی به جای دیگر نقل کردن.
۳. سپردن چیزی به کسی.
۴. (اسم) (ادبی) = زشت * زشت وزیبا
* تحویل سال: تمام شدن سال پیش و آغاز سال نو خورشیدی.

هم خانواده تحویل چیست.jpg

خسرو

عضو انجمن
  1. متحوّل
  2. تحوّل
  3. تحویل دار

مترادف تحویل: استرداد، واسپاری، واگذاری، بازدهی، انتقال، تبدیل، تغییر، جابه جایی، سپردن، واسپردن، واگذار کردن

برابر پارسی: واگذاری، واسپاری، واسپردن، بهره برداری


معنی تحویل در فرهنگ معین​

تحویل
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - جابه جا کردن . ۲ - تغییر دادن . ۳ - سپردن کاری یا چیزی به کسی .
معنی تحویل در فرهنگ فارسی عمید

تحویل
۱. برگردانیدن.
۲. انتقال دادن، جابه جا کردن، ازجایی به جای دیگر نقل کردن.
۳. سپردن چیزی به کسی.
۴. (اسم) (ادبی) = زشت * زشت وزیبا
* تحویل سال: تمام شدن سال پیش و آغاز سال نو خورشیدی.

هم خانواده تحویل چیست.jpg
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا