هم خانواده فعالیت

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده فعالیت چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه فعالیت ؟
واژه های هم خانواده « فعالیت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. فعل
 2. فعال
 3. منفعل
 4. مفعول
 5. تفاعل
 6. تفاعیل
 7. انفعال
 8. مفتعل
 9. فعالانه
 10. فعالان

مترادف فعالیت: پرکاری، تلاش، جدیت، سخت کوشی، کار، کوشش، مشغله

برابر پارسی: تلاش، تکاپو، ناآرامی، پرکاری، کار و جنبش، کُنشگری، کنش وری، کوشش، کوشندگی

arsam

عضو انجمن
 1. فعل
 2. فعال
 3. منفعل
 4. مفعول
 5. تفاعل
 6. تفاعیل
 7. انفعال
 8. مفتعل
 9. فعالانه
 10. فعالان

مترادف فعالیت: پرکاری، تلاش، جدیت، سخت کوشی، کار، کوشش، مشغله

برابر پارسی: تلاش، تکاپو، ناآرامی، پرکاری، کار و جنبش، کُنشگری، کنش وری، کوشش، کوشندگی

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا