• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده فعالیت

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده فعالیت چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه فعالیت ؟
واژه های هم خانواده « فعالیت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. فعل
 2. فعال
 3. منفعل
 4. مفعول
 5. تفاعل
 6. تفاعیل
 7. انفعال
 8. مفتعل
 9. فعالانه
 10. فعالان

مترادف فعالیت: پرکاری، تلاش، جدیت، سخت کوشی، کار، کوشش، مشغله

برابر پارسی: تلاش، تکاپو، ناآرامی، پرکاری، کار و جنبش، کُنشگری، کنش وری، کوشش، کوشندگی

arsam

عضو انجمن
 1. فعل
 2. فعال
 3. منفعل
 4. مفعول
 5. تفاعل
 6. تفاعیل
 7. انفعال
 8. مفتعل
 9. فعالانه
 10. فعالان

مترادف فعالیت: پرکاری، تلاش، جدیت، سخت کوشی، کار، کوشش، مشغله

برابر پارسی: تلاش، تکاپو، ناآرامی، پرکاری، کار و جنبش، کُنشگری، کنش وری، کوشش، کوشندگی

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا