هم خانواده باهوش چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده باهوش​

هم خانواده واژه باهوش چیست ؟
تمامی هم خانواده های باهوش را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 • هوش
 • هوشیار
 • بی هوش
 • هوشمند
 • هوشمندانه
 • هوشی

ترادف باهوش: تیز، داهی، زرنگ، زیرک، باذکاوت، عاقل، متیقظ، محیل، ناقلا، نکته دان، هوشمند، هوشیار

متضاد باهوش: بی هوش، کانا

معنی باهوش در لغت نامه دهخدا​


باهوش. (ص مرکب ) کسی که هوش دارد. هوشمند. زیرک. کَیِّس. هوشیار :
بدین داستان زد یکی مهرنوش
پرستار باهوش و پشمینه پوش.
فردوسی.

شراره

عضو فعال
 • هوش
 • هوشیار
 • بی هوش
 • هوشمند
 • هوشمندانه
 • هوشی

ترادف باهوش: تیز، داهی، زرنگ، زیرک، باذکاوت، عاقل، متیقظ، محیل، ناقلا، نکته دان، هوشمند، هوشیار

متضاد باهوش: بی هوش، کانا

معنی باهوش در لغت نامه دهخدا​


باهوش. (ص مرکب ) کسی که هوش دارد. هوشمند. زیرک. کَیِّس. هوشیار :
بدین داستان زد یکی مهرنوش
پرستار باهوش و پشمینه پوش.
فردوسی.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا