• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده ضمیر چیست ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده ضمیر​

تمامی هم خانواده های واژه ضمیر ؟
واژه های هم خانواده « ضمیر » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. ضمیران
  2. ضمایر
  3. ضمیره
  4. ضمائر

معنی ضمیر: اندرون، اندیشه، باطن، حال، خاطر، دل، ذهن، نهاد، نیت، وجدان​

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا