• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده انقلاب

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده انقلاب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه انقلاب ؟
واژه های هم خانواده « انقلاب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. قلب
 2. منقلب
 3. قالب
 4. قلب
 5. مقلوب
 6. متقلب
 7. انقلابی

مترادف انقلاب: اغتشاش، تحول، تنش، شورش، قیام، ناآرامی، نهضت

برابر پارسی: دگرگونی، زیرورویی، شورش، آشوب، جنبش، دگردیسی، دگرگشت، واگشت

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. قلب
 2. منقلب
 3. قالب
 4. قلب
 5. مقلوب
 6. متقلب
 7. انقلابی

مترادف انقلاب: اغتشاش، تحول، تنش، شورش، قیام، ناآرامی، نهضت

برابر پارسی: دگرگونی، زیرورویی، شورش، آشوب، جنبش، دگردیسی، دگرگشت، واگشت

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا