هم خانواده انقلاب

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده انقلاب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه انقلاب ؟
واژه های هم خانواده « انقلاب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. قلب
 2. منقلب
 3. قالب
 4. قلب
 5. مقلوب
 6. متقلب
 7. انقلابی

مترادف انقلاب: اغتشاش، تحول، تنش، شورش، قیام، ناآرامی، نهضت

برابر پارسی: دگرگونی، زیرورویی، شورش، آشوب، جنبش، دگردیسی، دگرگشت، واگشت

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. قلب
 2. منقلب
 3. قالب
 4. قلب
 5. مقلوب
 6. متقلب
 7. انقلابی

مترادف انقلاب: اغتشاش، تحول، تنش، شورش، قیام، ناآرامی، نهضت

برابر پارسی: دگرگونی، زیرورویی، شورش، آشوب، جنبش، دگردیسی، دگرگشت، واگشت

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا