هم خانواده عجز چیست ?

semrush

عضو انجمن
تمامی هم خانواده های واژه عجز ؟
واژه های هم خانواده « عجز » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. عجوزه
  2. عاجز
  3. عاجزانه
  4. معجزه
  5. اعجاز
  6. معجز🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا