• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده نظیر ?

erfan

عضو انجمن

هم خانواده نظیر چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه نظیر ؟
واژه های هم خانواده « نظیر » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  • متناظر
  • انظر
  • منظر
  • انظار
  • بی نظیر

برابر پارسی نظیر : مانند، همانند، همتا، همسان


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا