هم خانواده بلیغ چیست ?

sepidar

تازه وارد
تمامی هم خانواده های واژه «بلیغ» را نام ببرید.
هم خانواده بلیغ چی میشه ؟
 
پاسخ درست
 1. ابلاغ
 2. مبلغ
 3. تبلیغ
 4. تبلیغات
 5. ابلاغیه
 6. مبلغینمعنی بلیغ
مترادف و معادل واژه بلیغ:

 • رسا
 • شیوا
 • زبان آور
 • سخن آرا
 • چیره زبان
 • فصیح
 • گشاده زبان


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا