• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده مراقبت

MINA

عضو انجمن

هم خانواده مراقبت چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مراقبت ؟
واژه های هم خانواده « مراقبت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. مراقبت
 2. مراقب
 3. تقریب
 4. ارتقب
 5. رقیب
 6. رقبا

مترادف مراقبت: پاس، ترصد، ترقب، توجه، تیمارداشت، حفاظت، دقت، دیده بانی، رعایت، محارست، مراعات، مواظبت، ناظری، نظارت، نگاهبانی، نگهداری، نیوشه، نگهبانی کردن، مواظبت کردن

harly

تازه وارد
 1. مراقبت
 2. مراقب
 3. تقریب
 4. ارتقب
 5. رقیب
 6. رقبا

مترادف مراقبت: پاس، ترصد، ترقب، توجه، تیمارداشت، حفاظت، دقت، دیده بانی، رعایت، محارست، مراعات، مواظبت، ناظری، نظارت، نگاهبانی، نگهداری، نیوشه، نگهبانی کردن، مواظبت کردن

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا