هم خانواده کوشش چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده کوشش​

هم خانواده واژه کوشش چیست ؟
تمامی هم خانواده های کوشش را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • کوشیدن
  • کوشا
  • کوش
  • کوششی
  • کوششمند
مترادف کوشش: اهتمام، تقلا، تلاش، جدیت، جهد، سعی، فعالیت، مجاهدت، مداومت، مساعی

متضاد کوشش: تنبلی


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا