• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده ماهر

السانا

عضو انجمن

هم خانواده ماهر چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه ماهر ؟
واژه های هم خانواده « ماهر » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  • مهارت
  • مهارتی
  • ماهرین
  • مهارتی
  • ماهرترین


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا