هم خانواده غره ?

erfan

عضو انجمن

هم خانواده غره چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه غره ؟
واژه های هم خانواده « غره » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. مغرور
  2. غرور
  3. غرش
  4. غریدن
  5. غرار
  6. اسْتَغَرَّ : مغرور شده🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا