• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده آلوده ?

Nahid

عضو انجمن
تمامی هم خانواده های واژه « آلوده» را نام ببرید.
هم خانواده آلوده چی میشه ؟
 
پاسخ درست
  • آلودگی
  • آلوده کننده

مترادف الوده: ( آلوده ) پلید، جنب، چرکین، چرک آلود، چرک، کثیف، ملوث، ناپاک، ناشسته، نجس

متضاد الوده: ( آلوده ) پاک، پاکدامن، تمیز، مبرا


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا