• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

آلوده

  1. N

    هم خانواده آلوده ?

    تمامی هم خانواده های واژه « آلوده» را نام ببرید. هم خانواده آلوده چی میشه ؟

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا