هم خانواده صنعت چیست ?

semrush

عضو انجمن

هم خانواده صنعت​

تمامی هم خانواده های واژه صنعت ؟
واژه های هم خانواده « صنعت » چیستند ؟

 
پاسخ درست
 1. صنع
 2. صانع
 3. صانعات
 4. صنایع
 5. مصنوعی
 6. مصنوعات
 7. صنعتگر
 8. صنعتکار
 9. تصنع
 10. صناع
 11. صناعی

معنی صنعت:​

۱ - ( مصدر ) به کار بردن مهارت و سلیقه در جلوه جمال به واسطه تقلید یا ابتکار به عبارت دیگر وسیله ایست که بشر بدان عقیده خود را راجع بکمال بیان کند هنر .
۲ - آهنگ ساختن موسیقی دانان برای قولی یا غزلی نت ساختن برای شعری .
۳ - ( صفت ) ساخته .
۴ - ( اسم ) کار پیشه حرفه .
۵ - کلیه تغییراتی که بشر در مواد طبیعی می دهد تا بهتر و بیشتر از آنها استفاده کند مثلا تبدیل گندم به آرد تبدیل پنبه و پشم و ابریشم به پارچه استخراج نفت و فلزات جمع : صنایع .
۶ - حیاه چاره .

FATEMEH_GOL

تازه وارد
 1. صنع
 2. صانع
 3. صانعات
 4. صنایع
 5. مصنوعی
 6. مصنوعات
 7. صنعتگر
 8. صنعتکار
 9. تصنع
 10. صناع
 11. صناعی

معنی صنعت:​

۱ - ( مصدر ) به کار بردن مهارت و سلیقه در جلوه جمال به واسطه تقلید یا ابتکار به عبارت دیگر وسیله ایست که بشر بدان عقیده خود را راجع بکمال بیان کند هنر .
۲ - آهنگ ساختن موسیقی دانان برای قولی یا غزلی نت ساختن برای شعری .
۳ - ( صفت ) ساخته .
۴ - ( اسم ) کار پیشه حرفه .
۵ - کلیه تغییراتی که بشر در مواد طبیعی می دهد تا بهتر و بیشتر از آنها استفاده کند مثلا تبدیل گندم به آرد تبدیل پنبه و پشم و ابریشم به پارچه استخراج نفت و فلزات جمع : صنایع .
۶ - حیاه چاره .
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا