هم خانواده پشت چیست ?

پاسخ درست
پشت یک کلمه فارسی است و کلمات فارسی هم خانواده ندارند. اما اگر بخواهیم به اجبار برایش هم خانواده بسازیم موارد زیر:
  1. پشتی
  2. پشتک
  3. پشتدار

هم خانواده پشت چیست.png
پشت یک کلمه فارسی است و کلمات فارسی هم خانواده ندارند. اما اگر بخواهیم به اجبار برایش هم خانواده بسازیم موارد زیر:
  1. پشتی
  2. پشتک
  3. پشتدار

هم خانواده پشت چیست.png
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا