• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده تصویر چیست ?

فرنود

عضو انجمن

هم خانواده تصویر​

تمامی هم خانواده های واژه « تصویر » را نام ببرید ؟
هم خانواده های تصویر چیستند ؟
 
پاسخ درست
 • مصور
 • تصور
 • صورت
 • تصاویر
 • صور
 • متصور

مترادف تصویر: پرتره، ترسیم، تمثال، تندیس، شکل، شمایل، صورت، عکس، نقش، نگار

برابر پارسی: نگاره، فرتور، رخشاره، پیکره

خسرو

عضو انجمن
 • مصور
 • تصور
 • صورت
 • تصاویر
 • صور
 • متصور

مترادف تصویر: پرتره، ترسیم، تمثال، تندیس، شکل، شمایل، صورت، عکس، نقش، نگار

برابر پارسی: نگاره، فرتور، رخشاره، پیکره

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا