• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده توسط

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده توسط چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه توسط ؟
واژه های هم خانواده « توسط » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. وسط
  2. واسطه
  3. متوسط


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا