• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده سوال چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده سوال​

هم خانواده واژه سوال چیست ؟
تمامی هم خانواده های سوال را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
هم خانواده:
  • مسئله
  • مسائل
  • سوال
  • مسئول
  • سائل


مترادف : استفهام- استفسار- پرسش- درخواست- تقاضا- مساله- تکدی- دریوزگی- کدیه- گدایی- طلب


متضاد : پاسخ- جواب


معنی : پرسش

لغت نامه دهخدا​


سؤال. [ س ُ آ ] (ع مص ) درخواست. (ناظم الاطباء). خواستن. (غیاث ) (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). خواهندگی. (یادداشت بخط مؤلف ). || پرسش. پرسیدن. || پرسش. استفهام. استفسار. (ناظم الاطباء). عرض و طلب. (ناظم الاطباء) (غیاث ) (دهار) (تاج المصادر بیهقی ) :
دانا به یک سؤال برون آرد
جهل نهفته از تو بهامونی.
ناصرخسرو.

شراره

عضو فعال
هم خانواده:
  • مسئله
  • مسائل
  • سوال
  • مسئول
  • سائل


مترادف : استفهام- استفسار- پرسش- درخواست- تقاضا- مساله- تکدی- دریوزگی- کدیه- گدایی- طلب


متضاد : پاسخ- جواب


معنی : پرسش

لغت نامه دهخدا​


سؤال. [ س ُ آ ] (ع مص ) درخواست. (ناظم الاطباء). خواستن. (غیاث ) (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). خواهندگی. (یادداشت بخط مؤلف ). || پرسش. پرسیدن. || پرسش. استفهام. استفسار. (ناظم الاطباء). عرض و طلب. (ناظم الاطباء) (غیاث ) (دهار) (تاج المصادر بیهقی ) :
دانا به یک سؤال برون آرد
جهل نهفته از تو بهامونی.
ناصرخسرو.
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا