• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده حسد چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده حسد​

هم خانواده واژه حسد چیست ؟
تمامی هم خانواده های حسد را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • حسادت
  • حاسد
  • حسودی
مترادف حسد: ارشک، حسادت، رشک، بخل، غیرت

برابر پارسی: رشک، رشکورزی

فرهنگ معین​

حسد
(حَ سَ) [ ع . ] (مص ل .) رشک بردن .

حسد بردن
( ~. بُ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) رشک بردن .

فرهنگ فارسی عمید​

حسد
۱. = * حسد بردن
۲. (صفت) [قدیمی، مجاز] مایۀ حسادت.
* حسد بردن: (مصدر لازم) به مال و مقام کسی حسودی کردن و زوال آن را خواستن، حسادت.

شراره

عضو فعال
  • حسادت
  • حاسد
  • حسودی
مترادف حسد: ارشک، حسادت، رشک، بخل، غیرت

برابر پارسی: رشک، رشکورزی

فرهنگ معین​

حسد
(حَ سَ) [ ع . ] (مص ل .) رشک بردن .

حسد بردن
( ~. بُ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) رشک بردن .

فرهنگ فارسی عمید​

حسد
۱. = * حسد بردن
۲. (صفت) [قدیمی، مجاز] مایۀ حسادت.
* حسد بردن: (مصدر لازم) به مال و مقام کسی حسودی کردن و زوال آن را خواستن، حسادت.
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا