• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده انتها

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده انتها چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه انتها ؟
واژه های هم خانواده « انتها » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. منتهی
  2. انتهایی

مترادف انتها: آخر، اختتام، انجام، پایان، ختم، سرانجام، عاقبت، فرجام، منتهاالیه، منتها، نوک، نهایت، بن، ته، راس

متضاد انتها: آغاز، ابتدا

برابر پارسی: فرجام، سرانجام، ته، پایان، به پایان رسیدن

RAFSANJANI

عضو انجمن
  1. منتهی
  2. انتهایی

مترادف انتها: آخر، اختتام، انجام، پایان، ختم، سرانجام، عاقبت، فرجام، منتهاالیه، منتها، نوک، نهایت، بن، ته، راس

متضاد انتها: آغاز، ابتدا

برابر پارسی: فرجام، سرانجام، ته، پایان، به پایان رسیدن

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا