هم خانواده قدیم چیست ?

mohammad

تازه وارد
تمامی هم خانواده های واژه قدیم ؟
واژه های هم خانواده « قدیم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. قدمت
  2. قُدَما
  3. قدیما
  4. قُدامی ̍
  5. قدائِم

معنی قدیم
پیشین، دیرین، دیرینه، قدمائ جمع
(صفت )
۱ - دیرینه جمع : قدما (ئ )
۲ - پیشین سابق
۳ - نامی از نامهای خدای تعالی
۴ - کهنه کهن
۵ - موجودی است که مسبوق بزمان نباشد
۶ - ابن رشد گوید که مسلمانان از قدیم امری را خواهند که او را علت نباشد . یا قدیم ذاتی . موجودی است که وجود او از غیرش نباشد و آن ذات حق است مقابل حدوث ذاتی، یا قدیم زمانی، موجودی است که وجود او مسبوق بعدم نباشد مانند افلاک و عقول مقابل محدث حادث بالزمان، یا قدیم و ندیم، قدیم قدیمی: حتی دست خواهرهای قدیم و ندیم که چند سال آزگار با آنان دوستی و...

mohandes_shimi

عضو انجمن
  1. قدمت
  2. قُدَما
  3. قدیما
  4. قُدامی ̍
  5. قدائِم

معنی قدیم
پیشین، دیرین، دیرینه، قدمائ جمع
(صفت )
۱ - دیرینه جمع : قدما (ئ )
۲ - پیشین سابق
۳ - نامی از نامهای خدای تعالی
۴ - کهنه کهن
۵ - موجودی است که مسبوق بزمان نباشد
۶ - ابن رشد گوید که مسلمانان از قدیم امری را خواهند که او را علت نباشد . یا قدیم ذاتی . موجودی است که وجود او از غیرش نباشد و آن ذات حق است مقابل حدوث ذاتی، یا قدیم زمانی، موجودی است که وجود او مسبوق بعدم نباشد مانند افلاک و عقول مقابل محدث حادث بالزمان، یا قدیم و ندیم، قدیم قدیمی: حتی دست خواهرهای قدیم و ندیم که چند سال آزگار با آنان دوستی و آمد و رفت داشته اند وقتی که امروز از دور سایهام را در آن کوچه می بینند خود را در پشت لنگه های در پنهان می کنند ... یا از قدیم و ندیم، از دیر باز : از قدیم و ندیم گفتهاند.
پادشاه یا سردار​
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا