• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده توانا

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده توانا چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه توانا ؟
واژه های هم خانواده « توانا » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. توانایی
 2. توان
 3. توانمند
 4. توانمندی
 5. توانگر
 6. توانگری
 7. توانبخش
 8. توانبخشی
 9. توانفرسا
 10. توانفرسایی
 11. توانستن
 12. ناتوان

مترادف توانا: پرقدرت، توانمند، زورمند، قادر، قدرتمند، قوی، نیرومند، باقدرت، متنفذ، مقتدر

متضاد توانا: ناتوان

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. توانایی
 2. توان
 3. توانمند
 4. توانمندی
 5. توانگر
 6. توانگری
 7. توانبخش
 8. توانبخشی
 9. توانفرسا
 10. توانفرسایی
 11. توانستن
 12. ناتوان

مترادف توانا: پرقدرت، توانمند، زورمند، قادر، قدرتمند، قوی، نیرومند، باقدرت، متنفذ، مقتدر

متضاد توانا: ناتوان

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا