هم خانواده لیاقت چیست ?

semrush

عضو انجمن

هم خانواده لیاقت​

تمامی هم خانواده های واژه لیاقت ؟
واژه های هم خانواده « لیاقت » چیستند ؟

 
پاسخ درست
  1. لایق
  2. الیق

معنی لیاقت​

لیاقت [ ق َ ] ( ع اِمص ) لیاقة، سزاواری، شایستگی، زیبائی، برازندگی، موافق و درخور آمدن، اندرخوری، قابلیت : برداشت کنم آن کسان را که در باب ایشان سیاست فرموده باشم اگر لیاقت دارند برداشتن را ( تاریخ بیهقی ) || فضل و دستگاه ( آنندراج ).

FATEMEH_GOL

تازه وارد
  1. لایق
  2. الیق

معنی لیاقت​

لیاقت [ ق َ ] ( ع اِمص ) لیاقة، سزاواری، شایستگی، زیبائی، برازندگی، موافق و درخور آمدن، اندرخوری، قابلیت : برداشت کنم آن کسان را که در باب ایشان سیاست فرموده باشم اگر لیاقت دارند برداشتن را ( تاریخ بیهقی ) || فضل و دستگاه ( آنندراج ).
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا