هم خانواده توصیف

پاسخ درست
  1. وصف
  2. موصوف
  3. تصوف
  4. وَصَاف : بسيار وصف كننده🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا