• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده فضل چیست ?

semrush

عضو انجمن

هم خانواده فضل​

تمامی هم خانواده های واژه فضل ؟
واژه های هم خانواده « فضل » چیستند ؟

 
پاسخ درست
  1. فاضل
  2. فضلا
  3. مفضول
  4. افضل
  5. مفضل
  6. تفضیل
  7. تفاضل
  8. فضول

معنی فضل​

۱ – کمال، افزونی
۲ – رجحان، برتری
۳ – نیکویی، بخشش
۴ – معرفت، دانش

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا