هم خانواده معظم چیست ?

شراره

عضو انجمن

هم خانواده معظم​

تمامی هم خانواد های واژه « معظم » را نام ببرید ؟ هم خانواده های معظم را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 1. عظیم
 2. اعظم
 3. عظمت
 4. عظمی
 5. معظم
 6. عظیمه

مترادف معظم: بزرگ، سترگ، کلان | گران قدر، معز، بزرگوار

برابر پارسی: بزرگ، ارجمند

خسرو

عضو انجمن
 1. عظیم
 2. اعظم
 3. عظمت
 4. عظمی
 5. معظم
 6. عظیمه

مترادف معظم: بزرگ، سترگ، کلان | گران قدر، معز، بزرگوار

برابر پارسی: بزرگ، ارجمند
 
پاسخ درست
موضوعات مشابه
نویسنده عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
NAZILA هم خانواده معین زبان فارسی 1
دکتر_رضایی هم خانواده حس زبان فارسی 1
stabekiove هم خانواده اعم زبان فارسی 1
farideh هم خانواده ترغیب چیست ? زبان فارسی 1
آقای_مهندس هم خانواده هضم چیست ? زبان فارسی 1

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا