• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده معظم چیست ?

شراره

عضو فعال

هم خانواده معظم​

تمامی هم خانواد های واژه « معظم » را نام ببرید ؟ هم خانواده های معظم را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 1. عظیم
 2. اعظم
 3. عظمت
 4. عظمی
 5. معظم
 6. عظیمه

مترادف معظم: بزرگ، سترگ، کلان | گران قدر، معز، بزرگوار

برابر پارسی: بزرگ، ارجمند

خسرو

عضو انجمن
 1. عظیم
 2. اعظم
 3. عظمت
 4. عظمی
 5. معظم
 6. عظیمه

مترادف معظم: بزرگ، سترگ، کلان | گران قدر، معز، بزرگوار

برابر پارسی: بزرگ، ارجمند

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا