• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده مقاومت چیست ?

گرند

عضو انجمن
تمامی هم خانواده های واژه مقاومت ؟
واژه های هم خانواده « مقاومت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. مقاوم
  2. قوام

لغت نامه دهخدا
مقاومت [ م ُ وَ / وِ م َ ] ( از ع ، اِمص ) ایستادگی و برابری و مقابلی، مقاومة، پافشاری، ایستادگی. استقامت، پایداری ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : جز جنگ و مقاومت روی ندارد.

بشارتی

تازه وارد
  1. مقاوم
  2. قوام

لغت نامه دهخدا
مقاومت [ م ُ وَ / وِ م َ ] ( از ع ، اِمص ) ایستادگی و برابری و مقابلی، مقاومة، پافشاری، ایستادگی. استقامت، پایداری ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : جز جنگ و مقاومت روی ندارد.

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا