• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده کشف

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده کشف چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه کشف ؟
واژه های هم خانواده « کشف » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. کاشف
 2. مکشوف
 3. اکتشاف
 4. اکتشافی
 5. مکتشف
 6. مکتشفان

مترادف کشف: انکشاف، شهود، پیدا کردن، یافتن

برابر پارسی: پیداکردن، پی بردن، آشکارساختن، هویدا کردن، پی برد، یافته، نویابی، یابش، یافتن

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. کاشف
 2. مکشوف
 3. اکتشاف
 4. اکتشافی
 5. مکتشف
 6. مکتشفان

مترادف کشف: انکشاف، شهود، پیدا کردن، یافتن

برابر پارسی: پیداکردن، پی بردن، آشکارساختن، هویدا کردن، پی برد، یافته، نویابی، یابش، یافتن

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا