هم خانواده کشف

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده کشف چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه کشف ؟
واژه های هم خانواده « کشف » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. کاشف
 2. مکشوف
 3. اکتشاف
 4. اکتشافی
 5. مکتشف
 6. مکتشفان

مترادف کشف: انکشاف، شهود، پیدا کردن، یافتن

برابر پارسی: پیداکردن، پی بردن، آشکارساختن، هویدا کردن، پی برد، یافته، نویابی، یابش، یافتن

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. کاشف
 2. مکشوف
 3. اکتشاف
 4. اکتشافی
 5. مکتشف
 6. مکتشفان

مترادف کشف: انکشاف، شهود، پیدا کردن، یافتن

برابر پارسی: پیداکردن، پی بردن، آشکارساختن، هویدا کردن، پی برد، یافته، نویابی، یابش، یافتن

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا