هم خانواده خصلت چیست ?

شراره

عضو فعال

هم خانواده خصلت​

تمامی هم خانواد های واژه « خصلت » را نام ببرید ؟ هم خانواده های خصلت را نام ببرید ؟
 
موضوعات مشابه
نویسنده عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
RAFSANJANI هم خانواده محذور زبان فارسی 1
S هم خانواده قطع زبان فارسی 1
S هم خانواده تدریس زبان فارسی 1
S هم خانواده محبت زبان فارسی 1
S هم خانواده سازش زبان فارسی 1

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا