• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده محذور

پاسخ درست
  1. حَذُر : آنكه بسيار ترسَد و بر حَذَر باشد.
  2. حَذَارَى: بسيار پرهيزكار و ترسو.
  3. تَحَذَّرَ : از او بر حذر شد.
  4. تحذير : سرزنش دوستانه , تذکر
  5. احذر : زنهاردادن


هم خانواده محذور.jpg

زهرا

عضو انجمن
  1. حَذُر : آنكه بسيار ترسَد و بر حَذَر باشد.
  2. حَذَارَى: بسيار پرهيزكار و ترسو.
  3. تَحَذَّرَ : از او بر حذر شد.
  4. تحذير : سرزنش دوستانه , تذکر
  5. احذر : زنهاردادن


هم خانواده محذور.jpg
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا