هم خانواده هیجان انگیز چیست ?

شراره

عضو فعال

هم خانواده هیجان انگیز​

تمامی هم خانواد های واژه « هیجان انگیز » را نام ببرید ؟ هم خانواده های هیجان انگیز را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  1. هیجانی
  2. مهیج
  3. هیجان آور
  4. هیجان دم

هیجان. [ هََ ی َ ] (ع مص ) هیج. هیاج. برانگیخته شدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (المصادر زوزنی ) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). انگیخته شدن. (تاج المصادر بیهقی ). || برانگیختن. (اقرب الموارد). رجوع به هیج و هیاج شود. || (اِمص ) جوش. جوشش. شور. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- هیجان انگیز؛ شورانگیز.
- هیجان دم :
یک نیمه رخش زرد و دگر نیمه رخش سرخ
این را هیجان دم و آن را یرقان است.
؟
|| خشم و غضب.(فرهنگ فارسی معین ).

خسرو

عضو انجمن
  1. هیجانی
  2. مهیج
  3. هیجان آور
  4. هیجان دم

هیجان. [ هََ ی َ ] (ع مص ) هیج. هیاج. برانگیخته شدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (المصادر زوزنی ) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). انگیخته شدن. (تاج المصادر بیهقی ). || برانگیختن. (اقرب الموارد). رجوع به هیج و هیاج شود. || (اِمص ) جوش. جوشش. شور. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- هیجان انگیز؛ شورانگیز.
- هیجان دم :
یک نیمه رخش زرد و دگر نیمه رخش سرخ
این را هیجان دم و آن را یرقان است.
؟
|| خشم و غضب.(فرهنگ فارسی معین ).

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا