هم خانواده قالب چیست ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده قالب​

تمامی هم خانواده های واژه قالب ؟
واژه های هم خانواده « قالب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. قالبی
  2. قلب

معنی قالب: شکل، طرح، فرم، هیئت، بدن، تن، کالبد، قطع، بوته زرگری


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا