• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده شاهد

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده شاهد چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه شاهد ؟
واژه های هم خانواده « شاهد » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. مشهد
 2. شهید
 3. شهادت
 4. استشهادی
 5. مستشهد
 6. مستشهدین
 7. مشهود
 8. شاهدان
 9. شهادتین
 10. اشهد
 11. تشهد
 12. مشاهدین
 13. مشاهدت
 14. مشاهد

مترادف شاهد: مثال، نمودار، نموده، نمونه، غلام، محبوب، معشوق، مغبچه، تماشاچی، حاضر، حی، گواه، ناظر، شهید

متضاد شاهد: غایب

برابر پارسی: گواه، انجمن، گواهی دهنده

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. مشهد
 2. شهید
 3. شهادت
 4. استشهادی
 5. مستشهد
 6. مستشهدین
 7. مشهود
 8. شاهدان
 9. شهادتین
 10. اشهد
 11. تشهد
 12. مشاهدین
 13. مشاهدت
 14. مشاهد

مترادف شاهد: مثال، نمودار، نموده، نمونه، غلام، محبوب، معشوق، مغبچه، تماشاچی، حاضر، حی، گواه، ناظر، شهید

متضاد شاهد: غایب

برابر پارسی: گواه، انجمن، گواهی دهنده

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا