• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده مصمم

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده مصمم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مصمم ؟
واژه های هم خانواده « مصمم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. تصمیم
  2. صمیم


لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا