هم خانواده مصمم

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده مصمم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مصمم ؟
واژه های هم خانواده « مصمم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. تصمیم
  2. صمیم🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا